Frivillige

Frivillig for Eventyrfestningen

Å være frivillig for Eventyrfestningen er inkluderende, gøy og lærerikt! Du får delta på eksklusive frivilligarrangementer, som  en egen forestilling for de frivillige. Og er du frivillig mer enn 15 timer, eller om du jobber på to forestillinger, får du også en Oberst Krebs og jakten på festningssverdet hettejakke!

Meld deg som frivillig her!

Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten videre samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av Eventyrfestningen. Du forplikter deg ikke til noen oppgaver eller vakter ved å registere deg i skjema. Når du etterhvert har avtalt skift eller oppgave med Eventyrfestningen forventes det at du møter til avtalt tid og sted.

Pass på at kontaktinformasjonen er korrekt (email og telefon), slik at vi har mulighet til å kommunisere med deg underveis i planlegging- og rekrutteringsprosessen.

Påmeldingsskjema

Navn(Påkrevd)
Type frivillig arbeid(Påkrevd)
Er det noe du vil bidra med som ikke står på listen ovenfor, kan du skrive det i denne boksen:
Har du noen underliggende sykdommer, allergier eller lignende du tenker at vi i Eventyrfestningen bør kjenne til når du skal være frivillig hos oss?

Green Adventure

Her extensive perceived may any sincerity extremity. Indeed add rather may pretty see. Old propriety delighted explained perceived otherwise objection saw ten her. Doubt merit sir the right these alone keeps.

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. Northward by described up household therefore attention. Excellence decisively nay man yet impression for contrasted remarkably. 

Enjoy The Best Experience with Us

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. Northward by described up household therefore attention. Excellence decisively nay man yet impression for contrasted remarkably.

Foreningen Eventyrfestningen

For pressekontakt eller andre henvendelser til Eventyrfestningen:
kontakt@eventyrfestningen.no

For spørsmål om «Oberst Krebs og de skotske spionene»:
krebs@eventyrfestningen.no

© 2024 Eventyrfestningen | Levert av Gnist Media