Foreningen Eventyrfestningen

Eventyrfestningen er en kulturell møteplass på og rundt Kongsvinger festning. Alle prosjektene våre inkluderer elementer fra historien, som skaper forståelse for, og tar vare på, vår lokale kulturarv. 

Vår visjon er å bli et fyrtårn innenfor kultur, miljø og turisme i Kongsvingerregionen.

Takk til våre samarbeidspartnere!

Enjoy The Best Experience with Us

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. Northward by described up household therefore attention. Excellence decisively nay man yet impression for contrasted remarkably.

Foreningen Eventyrfestningen

For pressekontakt eller andre henvendelser til Eventyrfestningen:
kontakt@eventyrfestningen.no

For spørsmål om «Oberst Krebs og jakten på festningssverdet»:
krebs@eventyrfestningen.no

© 2024 Eventyrfestningen | Levert av Gnist Media