Foreningen Eventyrfestningen

Foreningen Eventyrfestningen

Foreningen Eventyrfestningen ble startet i 2018 av 7 ildsjeler, med en visjon om å utvikle kulturaktiviteter på Kongsvinger festning.

Vårt første produksjonsår 2020 ble preget av korona, og den planlagte premieren av Oberst Krebs og jakten på festningssverdet ble utsatt. Da lagde vi i stedenfor en miniforestilling, Oberst Krebs og bøtta, som dro på barnehageturné og ble spilt i 9 barnehager i Kongsvinger. I tillegg gjennomførte vi fire utendørs forestillinger for publikum i Øvrebyen, like nedenfor Kongsvinger Festning.

I 2021 fikk musikalen Oberst Krebs og jakten på festningssverdet endelig sin premiere, og vi gjennomførte totalt utsolgte 9 forestillinger, hvorav tre var ekstraforestillinger. På scenen sto om lag 35 aktører, bestående av profesjonelle skuespillere, amatører, barn og ungdommer. Staben besto av om lag hundre personer; profesjonelle og frivillige. I tillegg til forestillingen, presenterte vi et 1800-tallsunivers, i form av Festningslandsbyen. Der foregår det en rekke tidsriktige aktiviteter før forestilling, i tillegg til salg av mat og drikke fra lokale leverandører.

Eventyrfestningen er en kulturell møteplass på og rundt Kongsvinger festning. Alle prosjektene våre inkluderer elementer fra historien, som skaper forståelse for, og tar vare på, vår lokale kulturarv.

Oberst Krebs og jakten på festningssverdet ble spilt for 2100 mennesker i løpet av sommeren. I 2022 vokste produksjonen med utvidet ensemble, oppgradert scenografi og kostymer, ny musikk og større publikumsamfi, og 3000 fikk med seg forestillingen.

Foreningen Eventyrfestningen sin visjon er å bli et fyrtårn innenfor kultur, miljø og turisme i Kongsvingerregionen.

Foreningens hovedsamarbeidspartnere er Sparebank 1 Østlandet, Sparebankstiftelsen Hedmark, Kongsvinger kommune, Innlandet fylkeskommune og Bufdir. Foreningen samarbeider tett med Forsvarsbygg, Anno museum, Visit Kongsvingerregionen og Byen Vår, i tillegg til et bred spekter av næringsliv og organisasjoner i Kongsvingerregionen.

Soldat for en dag

Dagaktiviteten “Soldat for en dag” er en interaktiv tidsreise tilbake til 1814, på Kongsvinger Festning. Det er historiefortelling, dans, sang, fekting og mat fra “gamle dager”. Her får barn dra tilbake til et historisk Kongsvinger, der de må leve som soldater for en dag. Barna en innføring i Norges historie under unionstiden med Sverige og Danmark, så vel som i lokal historie om Kongsvinger og festningen. Med historiske karakterer i rolle, og et overordnet fiksjonelt forløp med drama og lek i fokus, får barna muligheten til å gjennomleve tidsperioden.

I 2021 ble “Soldat for en dag” gjennomført i samarbeid med Sommerskolen for 1.-4.trinn arrangert av Kongsvinger kommune. I 2022 var “Soldat for en dag” også åpent for elever fra 1. – 4.trinn i samarbeid med skolene.

Fange for en natt

I «Fange for en natt» tas det utgangspunktet i en rammefortelling om festningen på 1800-tallet. Ungdommer skal være med på å utvikle aktiviteter og oppgaver knyttet til livet som fange på den tiden. Gjennom å bli kjent med de historiske personene på festningen, skal de sammen skape hendelsesforløp og scener som vekker interessen for historien på en spennende og engasjerende måte. Ungdommer er med gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet. Manus og kunstnerisk ledelse er ved Kathrine Kolgrov.

«Fange for en natt» er et nytt pilotprosjekt som ble testet på en fokusgruppe i 2022. Pilotprosjektet skulle bidra til å definere hvilken målgruppe opplegget egner seg for, og er derfor lukket for andre deltagere i 2022. Prosjektet tenkes å være et åpent, varig tilbud for barn og unge fra og med sommeren 2023.

Miljø og bærekraft

I Eventyrfestningen er vi opptatt av klima, miljø og bærekraft i alle prosesser, både i tilknyting til planlegging og gjennomføring av prosjektene, og gjennom konkrete tiltak som er direkte miljørettet. Derfor har Eventyrfestningen spesifikke bærekraftsmål og grunnleggende miljøverdier, som er avgjørende forutsetninger i alle beslutninger som tas. Våre mål er å ikke bruke plast, ha fokus på kortreist og grønn mat, minimere produksjon av materiell og bruke materialer fra regionen. Derfor har vi utarbeidet gode avtaler med lokale aktører innenfor transport, i tillegg til at materialer til kostyme, scenografi, rekvisitter har et fokus på gjenbruk.

Vi har nylig kjøpt et amfi som skal brukes i Eventyrfestningens produksjoner, slik at vi unngår både transport og anskaffelse av amfi for hver oppsetning. Dette kan brukes i mange år framover. I tillegg legger vi til rette for at andre produksjoner og arrangementer i regionen kan benytte seg av det samme amfiet og utstyret.

Vi samarbeider med et lokalt avfallshåndteringsfirma, som sørger for riktig og miljøvennlig avfallssortering. I 2022 har vi inngått et tverrfaglig samarbeid med Retura Kongsvinger, og med Kongsvinger fengsel, som skal lage søppelkasser av lokalt tremateriale fra regionen. Disse er rustet for å stå ute i all slags vær, i mange år fremover. På den måten minimerer vi produksjon av materiell. Vi velger bevisst å produsere søppelkassene i lokalt tre, fremfor plast, som ofte blir brukt i denne type produkter.

All mat som serveres internt i produksjoner, samt all mat som selges tilknyttet våre produksjoner, er kjøpt og laget lokalt, med et grønt fokus hele veien. For å få til dette samarbeider vi med blant annet med lokale gartnerier og matvareleverandører.

Alt av salgsmateriell og materiell som brukes i forestillingen, som for eksempel tresverd, lages av tre som kommer fra regionen. Vi velger bevisst å ikke ha noe salgsmateriell av plast, samtidig som vi strategisk velger å produsere salgsmateriell som har en nytteverdi og funksjon, og ikke ting som vil kastes etter kort tid, eller ikke bli tatt i bruk.

Eventyrfestningen jobber også med å utvide samarbeidet med både buss og tog for å forbedre det nåværende kollektivtransporttilbudet. Vi ønsker å legge til rette for at publikum kan komme seg til og fra våre arrangementer på en bærekraftig og miljøvennlig måte, fra Oslo og Akershus, så vel som fra Sverige, nabokommunene våre og øvrige kommuner i fylket.

Tidslinje

Enjoy The Best Experience with Us

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. Northward by described up household therefore attention. Excellence decisively nay man yet impression for contrasted remarkably.

Foreningen Eventyrfestningen

For pressekontakt eller andre henvendelser til Eventyrfestningen:
kontakt@eventyrfestningen.no

For spørsmål om «Oberst Krebs og de skotske spionene»:
krebs@eventyrfestningen.no

© 2024 Eventyrfestningen | Levert av Gnist Media